ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Ink-jet se servisním intervalem 5 let

Jedním z charakteristických konstrukčních znaků ink-jetů Videojet produktové řady 1000 je soustředění podstatné části klíčových prvků hydraulického systému do modulu, pro který se používá název Core (jádro). Pro jednotlivé modely je životnost tohoto jádra odstupňována, startuje na 6.000 provozních hodinách u základního modelu a dosahuje až 14.000 provozních hodin u strojů určených pro vytížené vícesměnné provozy. Tyto hodnoty platí bez omezení pro celé spektrum inkoustů, které je pro konkrétní model k dispozici. Benefitem pro zákazníka je omezení prostojů linky – ve srovnání s klasickou koncepcí hydraulického systému, která využívá separátní inkoustové filtry, je servisní interval několikanásobně delší. Při výměně jádra zároveň dojde nejen k výměně filtrů, ale také dalších prvků, jako jsou např. ventily, které by jinak mohly způsobit neočekávanou poruchu a prostoj linky.

Kontinuální technický vývoj umožnil firmě Videojet rozšířit nabídku o stroje, které prodlužují servisní interval na novou úroveň: pro nové modely 1530/1560/1630/1660 je životnost inkoustového jádra (s názvem Long Life Core™) stanovena na 5 let od naplnění. Stroje disponují také ostatními prvky, které jsou charakteristické pro řadu Videojet 1000. Díky systému Dynamic Calibration™ jsou nastavovány parametry tiskáren automaticky tak, aby byla dlouhodobě zajištěna vysoká kvalita tisku. Technologie CleanFlow™ omezuje ulpívání nečistot na čele popisovací hlavy a několikanásobně prodlužuje interval jejího čištění. Užití spotřebních kapalin Smart Cartridge™ je eliminováno nebezpečí kontaminace systému stroje expirovaným případně nevhodným materiálem a nehrozí znečištění pracoviště úkapy. 
Všechny stroje řady Videojet 1000 jsou konstruovány tak, aby uživateli poskytly kvalitní značení při minimalizaci nároků na údržbu.

Fotogalerie