ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

SYSTÉMOVÉ INTEGRACE

V nabídce firmy VIDEOJET je 8 samostatných skupin zařízení, které různými technologiemi označují výrobky, skupinová balení a i celé palety – vše v primární fázi výroby, tj. přímo na výrobních linkách. Zařízení WILLETT/VIDEOJET jsou integrována do lokálních systémů řízení a umožňují oboustrannou komunikaci.


Přínosem integrovaných systémů jsou:

 • jednoznačná identifikace výrobků
 • rychlé změny v označování výrobků výběrem dat z databáze výrobků
 • umožnění vysoké variability při označování šarží, volba libovolné jazykové mutace, tisk značek, loga a generování všech typů čárových kódů vč. 2D
 • přímé řízení periferií WILLETT/VIDEOJET při realizaci reklamních akcí v omezených sériích vč. generování výherních čísel (generátor nahodilých čísel)
 • zabezpečení personifikace při řízení výroby pomocí přístupových hesel operátorů 
 • monitorování výroby v reálném čase, informace směřující k trvalému procesu zlepšování stavu na výrobní lince
 • kompletní statistika činností vč. evidování poruch na výrobní lince (důvod a doba trvání, četnost)
 • archivace dat, komunikace s nadřízenými systémy

Rozsah řešení:

 • projekční a inženýrská činnost
 • periferie WILLETT/VIDEOJET
 • výpočetní technika
 • komunikační hardware
 • aplikační software
 • scannerová technika
 • dopravníky různých provedení
 • přejížděcí lineární zařízení
 • manipulátory
 • dynamické kontrolní váhy

Servisní podpora:

 • hardwarová na všechny dodané periferie a jejich příslušenství
 • softwarová v plném rozsahu vč. upgrade
 • veškerý spotřební materiál pro zabezpečení kvality označování a funkčnosti systémů
 • úvodní a průběžná školení, plný NON STOP servis pro funkčnost systémů

Reference:

 • potravinářský průmysl
 • bankovnictví
 • strojírenský průmysl
 • automobilový průmysl
 • chemický průmysl
 • papírenský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • zdravotnictví
 • reklamní agentury-projekty soutěžních a výherních akcí pro podporu marketingu