ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Videojet 3340

30W laserový popisovací systém Videojet 3340 nabízí kombinaci výkonu a flexibility a poskytuje svým uživatelům vysoce kvalitní značení na výrobních linkách středních a vysokých výkonů bez omezení pokud jde o fonty a grafiku. Jedná se o ideální řešení pro značení komplexními kódy v potravinářství, nápojovém průmyslu, automobilovém průmyslu, tabákovém průmyslu, farmacii atd. Množství kombinací popisovacích hlav, čoček a vlnových délek poskytuje řešení prakticky pro jakoukoliv situaci na výrobní lince a potřebu značení.
Systém je modulární a skládá se z  laserové trubice, popisovací hlavy s potřebnou optikou, zdroje s ovládacími tlačítky a volitelného ovládacího prvku. Díky osvědčenému systému vedení laserového paprsku, kompaktním rozměrům a oddělení laserové trubice od zdroje se jedná o laser s vynikajícími předpoklady pro integraci do linek, zkušebních a montážních stolic, manipulátorů a obdobných zařízení. Na přání je k dispozici množství prvků, které slouží k prodloužení a lomení cesty laserového paprsku mezi zdrojem a popisovací hlavou. Tak je možno značit výrobky j ve velmi limitovaných prostorech některých linek. Systém umožňuje značit alfanumerické texty, 1D a 2D kódy, grafiku apod. Tiskárnou Videojet 3340 je možno značit na široké spektrum materiálů. Příkladem mohou být farmaceutické obaly, papírové, lepenkové a kartónové obaly, elektronické desky s polovodičovými součástkami, součástky pro automobilový průmysl, i lisované výrobky, jako jsou těsnění, profily nebo plastová potrubí. K dispozici pro model 3340 je i provedení s laserovou trubicí emitující laserový paprsek vlnové délky 10,2 µm, který je optimální zejména pro značení tenkostěnných PET lahví.

Lasery Videojet vynikají vysokým popisovacím výkonem při zachování příznivých hodnot spotřeby elektrické energie a životnosti klíčových součástí zařízení (očekávaná životnost velkoobjemové laserové trubice je více než 45.000 provozních hodin). Je tomu tak také díky kvalitě zpracování, materiálů a komponent, které jsou užity při výrobě expandérů a ostatních prvků cesty paprsku. Důležitou součásti celku je software pro řízení pohybu galvomotorů se zrcátky v popisovací hlavě, který optimalizuje tracking produktu v mezích popisovacího pole zařízení. Tomu vychází vstříc i elipsovitý tvar popisovacího pole v ose pohybu výrobku. Díky těmto prvkům se ve srovnání s konvenčními lasery prodlužuje doba, po kterou může paprsek působit na popisovaný povrch a stejného efektu je tak dosaženo nižším výkonem laseru a tím i s nižšími provozními náklady.

UKÁZKY TISKU