ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Videojet 1630

Videojet 1630 je stroj určený pro zajištění kvalitního značení na výkonných průmyslových linkách. Přináší svým uživatelům omezení prostojů a větší produktivitu. Je osazen jedinečným inkoustovým jádrem Long Life CoreTM se servisním intervalem 5 let. 


Díky systému Dynamic Calibration™ jsou nastavovány parametry tiskárny automaticky tak, aby byla dlouhodobě zajištěna vysoká kvalita tisku. 

Technologie CleanFlow™ omezuje ulpívání nečistot na čele popisovací hlavy a několikanásobně prodlužuje interval jejího čištění. 

Užití spotřebních kapalin Smart Cartridge™ eliminuje nebezpečí kontaminace systému stroje expirovaným případně nevhodným materiálem a nehrozí znečištění pracoviště úkapy. 

UKÁZKY TISKU