ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Videojet 1660

Videojet 1660 přináší nejvyšší úroveň produktivity na nejvýkonnější průmyslové linky. Vzhledem k průmyslovému krytí kabinetu stroje IP65 je určen i do velmi náročných provozů. Menu tiskárny je koncipováno v oblasti tvorby tiskové zprávy dialogově tak, aby byl za pomoci předdefinovaných voleb minimalizován prostor pro chybné zadání proměnných.  Ovládání stroje je komfortní díky jasnému dotykovému displeji s  10,4´´ úhlopříčkou. Řídicí systém archivuje informace o chybových stavech, umožňuje je analyzovat ve vazbě na nastavení parametrů, směny apod. a podává rychlou informaci o způsobu řešení aktuálního problému i nástroj pro jeho prevenci v budoucnu. Hydraulický systém využívá inkoustové jádro Long Life CoreTM, které přináší uživateli servisní interval 5 let. 


Díky systému Dynamic Calibration™ jsou nastavovány parametry tiskárny automaticky tak, aby byla dlouhodobě zajištěna vysoká kvalita tisku. 

Technologie CleanFlow™ omezuje ulpívání nečistot na čele popisovací hlavy a několikanásobně prodlužuje interval jejího čištění. 

Užití spotřebních kapalin Smart Cartridge™ eliminuje nebezpečí kontaminace systému stroje expirovaným případně nevhodným materiálem a nehrozí znečištění pracoviště úkapy. 

UKÁZKY TISKU